بهربرداری و استخراج معدن میدان تیر واقع در شهرستان شاهرود

این معدن در زمستان 1399 استارت شد و به پایان رسانده شده است.

بهربرداری معدن میدان تیر شاهرود

اجرا شرکت چلپق
تاریخ زمستان 1399
دسته بندی استخراج

ما را دنبال کنید

آنچه مشتریان ما در مورد شرکت و محصولات ما می گویند

رزومه گسترده ما متشکل از بیش از 10 پروژه انجام شده است

لیست پروژه های متنوع ما شامل استخراج معادن و انفجارات معادن است.

در دریافت آخرین پیشنهادات انحصاری ، انتشارات محصول و خیلی بیشتر مطمئن باشید

در خبرنامه ما ثبت نام کرده و مشترک شوید و هر ماه تخفیف بگیرید